Chystáme pro Vás

19.07.2015 20:20

Vážení rodiče, vychovatelé a ostatní příznivci zdravého životního stylu a zdravého i spokojeného vyrůstání našich dětí, chystáme pro vás v Prostějově stále zajímavé přednášky a akce, věnované pohybu, zdravé stravě, nakupování lokálních potravin, podpoře užitečným projektům, alternativním metodám první pomoci, léčbě stravou, výrobě domácí kosmetiky, různých způsobům zvyšování imunity, bezlepkové stravě, apod. Zveme odborníky v jednotlivých oborech, ale přednáší také naše členky, pro které se zdravý životní styl stal důležitou součástí jejich rodičovské role, zaměstnáním i láskou.

Novinky sledujte zde anebo na FB profilu Zdraví od malička, z.s.

Náš spolek hledá stále a tedy i aktuálně prostory, v nichž by mohl všechny veřejně prospěšné akce realizovat. Setkali jsme se, bohužel, se situací, kdy jsme čelili neustále se zvyšujícím se nájmům. Jsme nezisková organizace a umíme nabídnout službu za službu, za žádnou naši akci se však negenerují vysoké zisky (ani to není záměrem), abychom mohli vycházet majitelům nemovitostí s jejich zvyšujícími se nároky donekonečna vstříc. Putujeme tedy zatím v rámci města Prostějova z místa na místo, kde se právě domluvíme na bezplatném anebo minimálním pronájmu (či barteru) a probouzíme zejména v rodičích, ale nakonec i všech účastnících akcí vědomí, že zdraví je sice dar, ale určený k neustálému opečovávání a hýčkání. Tak jako i naše děti. Krásný den přeje Vaše Zdraví od malička.