Zdraví od malička zahájilo realizaci projektu Kostelecký dětský klub Zdravíci

01.09.2018 00:00

Dne 1.9.2018 byla zahájena realizace projektu Kostelecký dětský klub Zdravíci. Jedná se o projekt, jehož cílem je pomoci rodičům dětí 1. st. ZŠ překonat bariéry na trhu práce, kterým čelí z důvodu nemožnosti čerpat službu, která by jim zlepšila postavení na TP. Cíle bude dosaženo realizací služby zařízení péče o děti 1 st. ZŠ mimo školní vyučování (před i po) se zázemím v prostorách ZŠ. Rodiče tak lépe sladí pracovní rytmus s péčí o děti. Projekt je realizován přímo v prostorách ZŠ Kostelec na Hané. Projekt potrvá 2 roky, jeho součástí jsou zároveň i příměstské tábory a doprovod dětí na kroužky. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008024)

nemožnosti čerpat službu, která by jim zlepšila postavení na TP. Cíle bude dosaženo realizací služby
zařízení péče o děti 1 st. ZŠ mimo školní vyučování (před i po) se zázemím v prostorách ZŠ. Rodiče tak
lépe sladí pracovní rytmus s péčí o děti.